Nová pobočka společnosti v Ostravě, Česká republika

Posted: 01.04.2011

Od dubna 2011 byla otevřena nová pobočka české ASM Automation s.r.o. v Ostravě. Tato kancelář má oficiální název Technologické centrum.

Plánem pro tuto pobočku je mít zde PC a PLC programátory a být tak strategickým bodem pro budoucí spolupráci nejen s ocelárnami na Ostravsku.SAF pec v Barro Alto, Brazílie

Posted: 27.03.2011

Od října 2010 naše společnost ASM Automation spolupracuje s německým partnerem na uvedení do provozu nové továrny na výrobu feroslitiny- FeNi v Brazílii.

Jde o technologii výroby niklu z rud bohatých na obsah niklu. V této oblasti, poblíž nově budované továrny, kde se tato ruda těží, jsou ložiska rud s obsahem 1,5% Ni s vytěžením za 25 let. Plánovaná produkce je 36k tun Ni z FeNi.

Konkrétní činnost našeho týmu ASM Automation spočívá v podpoře PC a PLC Software specialistů a kolegů z SMS Siemag AG při uvádění do provozu redukční pece SAF v továrně nacházející se asi 50 km od města Barro Alto, automatizace zásobníku materiálu a odprašovacího systému.Automatický vážící a dopravní systém pro ocelárnu v Sevestalu , Rusko

Posted: 30.09.2010

Naše společnost ASM GmbH obdržela zakázku pro zařízení na vážení a dopravu legujících a struskotvorných materiálů pro 125 tunovou pec FSF a zařízení sekundární metalurgie pec LF.

Systém legování bude automaticky vážit a dopravovat materiál do 13 zásobníků, v případě šachtové pece a pánvové pece z 13 zásobníků. Pro vážení a dopravu budou sloužit 3 dopravníkové pásy a vážící zařízení.Zařízení na výrobu DRI pro společnost HOSCO

Posted: 31.08.2010

Od našeho dlouholetého partnera, společnosti PIKE AUTOMATION spol. s r.o., který poskytuje projektové řízení, servis a technickou podporu v oblasti výroby železa a oceli, jsme obdrželi nový projekt.

Zakázka pojednávala o propojení dvou úrovní automatizace - Level 1 a Level 2 pro zařízení na výrobu DRI ve společnosti Hosco.

 Level 2 systém pro společnost Insig v Ahwaz, Írán

Posted: 30.06.2010

ASM automation uzavřela novou smlouvu s dlouholetým partnerem, společností INSIG (Iran National Steel Industrial Group) z Ahwazu, provincie Khouzestan, Irán. INSIG je členem institutu "International Iron & Steel Institute" s více než 35 letou brilantní historií v produkci konstruční oceli.

Společnost INSIG v současné době provozuje více než 6 provozů (tavení a rafinace oceli a odlévání, válcovna kruhové oceli a prutů, válcovna nosníků, bezešvé trubky, ...). S výrobní kapacitou více než 1.2 milionů tun ročně je INSIG významným dodavatelem pro domácí trh i vývozcem oceli do zahraničí.EOP a LF na ocelárně Brach, Bremen

Posted: 30.06.2010

Německá společnost ASM GmbH obdržela zakázku od společnosti Brach v Bremenu.

Zakázka pojednávala o technické konzultaci a vývoji IT sítě na ocelárně pro zařízení primární metalurgie elektrickou obloukovou pec EOP a pro zařízení sekundární metalurgie pec LF.MSR - Elektroinženýring pro ocelárnu Dragon Steel

Posted: 31.05.2010

Pro našeho partnera řešila německá ASM GmbH zakázku na elektroinženýring pro ocelárnu Dragon Steel.

Rozsah podpory od našich specialistů společnosti ASM GmbH byl P&I-Diagram, vývoj schéma, zapojení a vytvoření nové dokumentace.Válcovna ve společnosti Khouzestan Oxin Steel – Ahwaz

Posted: 30.04.2010

Naše společnost ASM Automation uzavřela smlouvu s íránskou společností Khouzestan Oxin Steel Co., Ahwaz, Írán. Tato společnost vznikla pro uspokojení potřeb průmyslu po produkci ocelových plátů. Hlavním cílem je produkce vysoce pevnostních ocelových plátů rozdílných velikostí a šířce až 4,5 metrů, což je pozoruhodné pro Irán a oblast Středního východu.

Tyto ocelové pláty o velkém průměru jsou používané nejen pro výrobu ropných a plynových potrubí, ale také v lodním průmyslu a pro průmyslové parní kotle, vysokotlaké zásobníky a zásobníky na skladování ropy a chemikálií.

Cílem naší práce pro společnost "Oxin" bylo uvádění do provozu, dozor nad výrobou a konzultace pro Level 1 a 2.Elektrická oblouková pec EOP pro společnost Khouzestan Steel Company - Ahwaz, Írán

Posted: 31.03.2010

Společnost ASM Automation opět obdržela projekt pro ocelárnu od společnosti KSC v Íránu. Tato ocelárna obsahuje šest EOP pecí s kapacitou 180 tun, tři LF pece a zařízení pro plynulé odlévání - dvoužilné odlévání bram, šestižilné odlévání sochorů a bloků. Celková produkce bloků, sochorů a bram této ocelárny je průměrně 2,4 milionu tun.

Hlavním úkolem tohoto projektu bylo uvedení do provozu nového pecního transformátoru elektrické obloukové pece, No. 3, 180 tun v systému ArCos od firmy Vatron a upgrade Process Control system S7, WinCC. Celková kontrola setpointů, úprava vizualizace, řešení a nabídka možného Level 2 systému.LD Konvertor

Posted: 01.03.2010

Společnost ASM GmbH pracovala na projektu, který nesl název LD Konvertor. Tato zakázka byla uskutečněna pro dlouholetého zákazníka Naší společnosti, který nabízí širokou škálu metalurgického vybavení od vysokých pecí na výrobu oceli, elektrických střídavých i stejnosměrných pecí, konvertorů, pecí pro sekundární zařízení-LF pece, zařízení pro vakuum a válcovny, válcovací stolice a také pro studené i teplé válcování.

Rozsahem zakázky byla technická podpora, vytvoření P&I-Diagramu a schéma, zapojení a tvorba nové technické dokumentace.