Metalurgický servis

Poradenský servis s expertem na hutnictví

Dlouholeté zkušenosti našeho specialisty zahrnují širokou škálu značek (okolo 2000 značek) ocelí od konstrukčních, nízko a středně legovaných, včetně nástrojových ocelí, až po vysokolegované (Cr, Ni, Mn), austenitické a speciální oceli pro letecký průmysl a energetiku. Poradenský servis se řídí hlavně podle zákaznických potřeb.

Ocelářství

Praktické a teoretické vývoje technologie výroby oceli v primární a sekundární metalurgii EAF + LF+VD/VOD. (Vedení tavby, legování, struskový režim, chemická a teplotní homogenita, makro a mikro čistota, obsah plynů, atd.)

Vyzdívky

Praktické a teoretické zkušenosti z vývoje z vyzdívkových materiálů, které jsou používány pro zdění a opravy pro primární metalurgii - EAF a sekundární metalurgii - LF a VD/VOD.