8th European Continuous Casting Conference 2014, Graz

Společnost ASM Automation s.r.o. se v termínu od 23.-26. června zúčastnila konference s názvem 8th European Continuous Casting Conference. Tento ročník konference se konal v rakouském Grazu.

Konference ECCC je primárně určena odborným firmám a výzkumným institucím působícím v oblasti kontinuálního lití oceli. Série doprovodných přednášek slouží k výměně aktuálních novinek a poznatků z této oblasti. Konference se zúčastnilo 35 vystavovatelů z mnoha zemí světa (např. USA, Japonsko, Čína, Jihoafrická Republika, atd.). Mezi vystavovateli měla své zastoupení i naše společnost.

V průběhu konference vedení společnosti ASM Automation s.r.o. podepsalo smlouvu o exkluzivní spolupráci s VUT Brno - fakultou strojní - ústavem termodynamiky. Na základě této smlouvy se naše společnost stává výhradním integrátorem dynamických teplotních modelů do řídících systémů všech úrovní v rámci automatizační pyramidy. Zároveň to naší společnosti zajistí přístup k nejnovějším výzkumům a poznatkům v oblasti kontilití a dává tak prostor k přenesení výsledků těchto výzkumů do běžné praxe.