Level2 řídící systém pro ocelárny

Level 2 řídící systém je v současné době nepostradatelným nástrojem pro fungování ve všech odvětvích průmyslu. Na tento modulární systém se nemůžeme dívat jako na náhradu lidské práce, ale jako na systém, který nám pomáhá zlepšovat své znalosti v oboru a monitorovat probíhající aktivity. Výsledkem dobře fungujícího systému je dosažení vynikající kvality výrobků, zvyšování výkonnosti a samozřejmě také zvýšení úspor, což je v dnešní době jedním z nejpodstatnějších faktorů ve firmě.

Naše společnost ASM Automation vyvíjí vlastní softwarové produkty a nabízí na zakázku vývoj software, dle specifikace zákazníka v závislosti na konkrétní situaci. Našim stěžejním produktem je Level 2 řídící systém pro elektrické obloukové pece (EAF), pánvové pece (LF) a zařízení pro kontinuální odlévání (CCM).

Jako datové úložiště pro sběr dat při výrobě, nabízíme standardně Microsoft SQL nebo Oracle databázové systémy. Dle požadavků klienta jsme schopni upravit a nasadit software i na jiné systémy (ABB, Allen Bradley apod.)

Pro zajištění bezproblémového chodu našeho systému využíváme Cluster nebo VMWARE řešení. Nabízená síťová topologie je vždy podrobně konzultována a ve všech směrech se snažíme vyjít vstříc dané poptávce a specifikaci od cílového zákazníka.

 

Level 2 řídící systém pro ocelárny zahrnuje:

 • Dozor při výrobě a směnový management
 • Pokročilé plánování a rozvrhování, monitorování nákladů
 • Skladové hospodářství (Sklad šrotu, slitin, materiálů, finálních produktů atd.)
 • Zlepšený systém řízení jakosti a Laboratoř
 • EAF, LF, VOD, BF and CCM – řízení procesů a dohled
 • Systémy pro legování (řízení kontroly materiálu a kalkulace ) a výpočty
 • Pokročilé metalurgické a matematické modely
 • Pokročilý tracking procesu a materiálu, sledovací systém pánví
 • Řízení údržby (Setpointy, systém pro dohled životních cyklů instalovaných zařízení apod.)
 • Systém řízení a kontroly výkonu pecí
 • Reportní systém (reporty z pecí, teplotní záznamy, směnový report, statistické reporty apod.)
 • Analytické a diagnostické moduly

 

Hlavní benefity:

 • Standardizované výrobní operace
 • Snížení spotřeby energie
 • Snížení času mezi tavbami
 • Předcházení nepovolených výkonostních špiček (VN)
 • Snížení nákladů optimalizací využití legujících materiálů
 • Návratnost investice obvykle 12 měsíců po spuštění systému